Våra avtal

För att kunna passa förlag med olika storlek och behov har vi tagit fram tre olika avtal att välja mellan. Vi hjälper er gärna att hitta den avtalsmodell som passar bäst för ert förlag. Var inte orolig för att välja fel – vi har inga bindningstider och ni kan enkelt byta avtal vid nästkommande månadsskifte.

Prislista avtal

AVTAL ENKLA AVTALET HYLLA ENKLA AVTALET VOLYMAVTALET
FASTA KOSTNADER:
Månadsavgift per förlag 240,00 480,00 0,00
Lägsta provision per månad 0,00 0,00 1500,00
Avgift per hyllplats* 36,00 0,00 0,00
Avgift per pallplats* 72,00 0,00 0,00
Avgift per lagerplats* 0,00 72,00 72,00
RÖRLIGA KOSTNADER:
Provision på fakturerat belopp 12% 10% 8%
Avgift per enhet 3,00 3,00 3,00
Avgift per orderrad 3,00 3,00 3,00
Inleveransavgift** NEJ NEJ JA

* En SKU per plats (ej blandade ISBN på samma plats)
** Enligt taxa för manuellt arbete, se Tilläggstjänster

Mer om avtalen

ENKLA AVTALET HYLLA

Enkla avtalet hylla passar för förlag som har få exemplar av varje titel i lager men som fyller på lagret ofta. Ni har främst behov av hyllplatser och har få eller inga böcker på pall. Det här avtalet passar till exempel för er som använder något print on demand-system som bookbox eller liknande. Ni betalar ingen inleveransavgift.

ENKLA AVTALET

Enkla avtalet passar för förlag som beställer böcker pallvis från tryckeriet och som fyller på lagret ganska ofta. Er lagerhyra per pall debiteras som en lagerplats vilket inkluderar hyllplats. Ni betalar ingen inleveransavgift

VOLYMAVTALET

Volymavtalet passar för förlag som har en hög omsättning. Ni beställer ofta böcker pallvis från tryckeriet. Er lagerhyra per pall debiteras som en lagerplats vilket inkluderar hyllplats. Vi brukar rekommendera detta avtal för förlag som omsätter minst 20 000 kr per månad. Ni betalar ingen månadsavgift och försäljningsprovisionen i procent är låg, dock med ett lägsta belopp per månad. Inleveransavgift debiteras enligt taxa för manuellt arbete.

Har du frågor? Skicka gärna ett mejl till avtal@sdist.se