Tilläggstjänster för uppdragsgivare

Debitering av tid

Vi svarar gärna på frågor och ger dig support kostnadsfritt. Tid debiteras för det som ligger utanför ramen för avtalet enligt nedanstående prislista.

Manuellt arbete 423 kr per timme

Med manuellt arbete avses vanligen tjänster som lagerpersonalen utför. Det kan exempelvis vara att blada i en bilaga till en bok eller byta ut ett feltryckt skyddsomslag. Denna taxa gäller även för inventering.

Administrativt arbete 564 kr per timme

Med administrativt arbete avses vanligen tjänster som kundtjänst utför. Det kan exempelvis vara databasarbete, rapporter, inläsning och korrigering av adressfiler.

Kvalificerat arbete 846 kr per timme

Med kvalificerat arbete avses vanligen tjänster som kräver specialkunskaper eller särskild utrustning. Det kan exempelvis vara grafisk formgivning och produktfotografering. Vårt tryckeri, Hofors Digitaltryck, kan till exempel skapa produkter som; broschyrer, kataloger, visitkort, banners, nyhetsbrev, print-on-demand böcker bland annat. 

Systemutveckling 1 269 kr per timme

Med systemutveckling avses vanligen tjänster som våra utvecklare utför. Det kan exempelvis vara specialanpassade rapporter, avancerad orderintegration, kundanpassade funktioner på webb eller NopEkvist, integration mot andra system.

Exakt och rättvis debitering

Vi debiterar den faktiska tiden, utför vi ett arbete som tar en kvart debiterar vi för 15 minuter. Vi vill att det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att delegera arbetsuppgifter på oss.