Tips till dig som förläggare

Viktigt att tänka på när det gäller bokförsäljning via bokhandeln

 1. Förlagets namn
  Man kan välja att använda sitt redan registrerade företagsnamn eller skapa ett nytt, separat förlagsnamn. Förlagsnamnet behöver inte registreras hos Bolagsverket, om man inte vill (medför en kostnad på några tusenlappar), men man bör kolla så att man inte använder ett namn som redan finns registrerat av något annat bolag. Det kan också vara bra att köpa namnets domänadress på webben.
  På verksamt.se kan man kolla direkt om ett företagsnamn är upptaget: https://www.verksamt.se/sok-foretagsnamn – men för att vara helt säker är det bra att även kolla med Bolagsverket, telefon 0771-670 670.
 2. ISBN
  Varje boktitel som ska säljas genom bokhandeln behöver ett unikt ISBN-nummer. Vid nytryck av samma utgåva används samma ISBN, men vid uppdaterad utgåva bör boken få ett nytt nummer. Svenska ISBN består av 978-91 (landsnummer)- fem siffror (förlagsnummer)- två siffror (bokens ID-nummer)- en siffra (kontrollnummer), totalt tretton siffror. ISBN-centralen som drivs av Kungliga biblioteket levererar ISBN-serier till alla förlag i Sverige. För att få en serie vänder man sig till dem via deras webbsida. Man behöver då ha bestämt ett förlagsnamn: https://isbn.kb.se/
 3. EAN/Streckkod
  ISBN-numret behöver finnas med på bokens copyrightsida, samt på baksidan av boken eller bokens omslag i form av en EAN-streckkod. Att ta fram en streckkod och även att montera den på ett omslag är tjänster som kan beställas hos Stardist. Streckkod kan även beställas på webben, till exempel hos streckkod.se.
 4. Bokinfo (Bokrondellen)
  För att en boktitel ska finnas tillgänglig för bokhandeln behöver den registreras hos Bokinfo som är bokhandelns gemensamma databas. Detta kan man göra själv via Stardist rapportsystem Report eller så beställer man det som en tjänst hos Stardist, och vi gör då hela registreringen för er (lägger ut tekniska uppgifter om boken, beskrivningstext och bild).
 5. Inleverans till Stardist lager
  När det närmar sig inleverans av en bok från tryckeriet registrerar man själv ungefärligt inleveransdatum i Report (Avisering av inleverans) där man också uppger hur många exemplar som är på väg till oss och om man vill att vi ska kontrollräkna leveransen, eller så ber man oss föra in dessa uppgifter. På så sätt vet lagerpersonalen direkt vad leveransen avser och kan hantera den snabbt när den kommer in.
 6. Pliktexemplar
  Enligt Lagen om pliktexemplar har Kungliga biblioteket och sex av landets universitetsbibliotek, rätt att utan kostnad erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige. Man beställer leverans av pliktexemplar via Report eller genom att kontakta Stardist. Även Bokinfo behöver ett exemplar för registrering av boken i sin databas, men detta skickas ut från Stardist utan att förlaget behöver beställa det.
 7. Print on demand
  Vid tryck av mindre upplagor finns möjlighet att ansluta förlaget till tjänsten Bookbox som tryckeriet ScandinavianBook erbjuder svenska förlag via Stardist. Tjänsten inkluderar lagerbevakning och automatisk lagerpåfyllning.